Waterbouw Waterbouw

Wij voeren voor onze opdrachtgevers de volgende waterbouwkundige werkzaamheiden uit.


- Aanleg stuwen en overlaten.

- Aanleg van (vis)steigers.

- Aanleg van vistrappen/vispassages.

- Plaatsen van houten of stalen damwanden.

- Plaatsen van beschoeiingen.

- Aanleg van bruggen, duikers etc.